Barne- og Ungomssjakk utgår 31/3.

Barne- og Ungdomssjakken i morgen blir utsatt til neste torsdag (7. april) pga at vår instruktør, Tor Wetle, skal bli far. Vi ønsker han og hans frue lykke til! :)